Tolkning Text by Benzon

Tolkning

Tolkning er den mundtlige ækvivalent til oversættelse, men arbejdsgangen er bestemt ikke den samme. Ved tolkning kan man ikke sidde og granske alt igennem for at finde den ’perfekte term’. Budskabet skal afsted her og nu, så synonymordbogen skal ligge forrest i pandelappen. Jeg fungerer blandt andet som simultantolk ved domstolene og i erhvervslivet, f.eks. ved møder og konferencer. Derudover arbejder jeg som skrivetolk for hørehæmmede og døve ved blandt andet at tage ud til uddannelsesinstitutioner og ”live tekste” undervisningen for tolkebrugeren.